Contact Us

  • Address:Suite 910,Guotai Oriental Plaza,No 9 East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu 215600,China
  • Tel:+86-512-58288023/58288036
  • Fax:+86-512-58288618
  • Email:info@greenlandschina.com
  Product Information Model Description  
Buprofezin Tech 98%min 25% WP
Carbendazim Tech 98%min 500g/l SC, 50% WP, 80% WDG
Carfentrazone-Ethyl Tech 95%min 10% WP, 40% WDG
Chlorimuron-Ethyl Tech 95%min 25% WP, 50% WP, 25% WDG, 75% WDG
Chlorothalonil Tech 97%min 70% WP, 720g/l SC, 500g/l SC, 5% WDG
Chlorpyrifos Tech 97%min 200g/l EC, 400g/l EC, 480g/l EC
Clethodim Tech 94%min 250g/l EC, 37% MUP, 70% MUP
Clodinafop-Propargyl Tech 97%min 10% EC
Cyproconazole Tech 95%min 400g/l SC
Dicamba Tech 98%min 480g/l EC
Difenoconazole Tech 96%min 250g/l EC, 10% WDG
Dimethoate Tech 98%min 400g/l EC
Dimethomorph Tech 98%min 50% WP
Epoxiconazole Tech 97%min, 98%min 125g/l SC
Ethephon Tech 85%min 720g/l SL
Famoxadone Tech 97%min Mixed with Cymoxamil
Fenpropimorph Tech 97%min 88% OL
Fipronil Tech 95%min 200g/l SL
flutriafol Tech 95%min, 97%min 125g/l SC, 250g/l SC
Glufosinate Tech 95%min, 98%min 200g/l SL
Inquiry