Contact Us

  • Address:Suite 910,Guotai Oriental Plaza,No 9 East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu 215600,China
  • Tel:+86-512-58288023/58288036
  • Fax:+86-512-58288618
  • Email:info@greenlandschina.com
  Product Information Model Description  
Famoxadone Tech 97%min Mixed with Cymoxamil
Fenpropimorph Tech 97%min 88% OL
Tridemorph Tech 99%min 750g/l EC
Dimethomorph Tech 98%min 50% WP
Manconzeb Tech 96%min 50% WP, 70% WP, 30% SC
Prochloraz Tech 97%min 25% EC, 450g/l EW
Piriproxifen Tech 97%min 100g/l EC
Chlorothalonil Tech 97%min 70% WP, 720g/l SC, 500g/l SC, 5% WDG
Azoxystrobin Tech 96%min, 98%min 250g/l SC
Carbendazim Tech 98%min 500g/l SC, 50% WP, 80% WDG
Epoxiconazole Tech 97%min, 98%min 125g/l SC
Hexaconazole Tech 95%min 50g/l SC, 50g/l EC
Tricyclazole Tech 96%min, 98%min 350g/l SC, 20% WP, 75% WP
Cyproconazole Tech 95%min 400g/l SC
Difenoconazole Tech 96%min 250g/l EC, 10% WDG
flutriafol Tech 95%min, 97%min 125g/l SC, 250g/l SC
Tebuconazole Tech 97%min, 98%min 430g/l SC, 250g/l EC, 250g/l EW
Propiconazole Tech 95%min, 98%min 250g/l EC
Inquiry