Contact Us

  • Address:Suite 910,Guotai Oriental Plaza,No 9 East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu 215600,China
  • Tel:+86-512-58288023/58288036
  • Fax:+86-512-58288618
  • Email:info@greenlandschina.com
  Product Information Model Description  
Acephate Tech 97%min, 98%min 90%SG, 75% SP
Buprofezin Tech 98%min 25% WP
Methomyl Tehc 98%min 90% SP, 70% SP, 50% SP
Chlorpyrifos Tech 97%min 200g/l EC, 400g/l EC, 480g/l EC
Imidacloprid Tech 96%min, 98%min 10% WP, 200g/l SL
Acetamiprid Tech 97%min 50g/l EC, 200g/l EC
Fipronil Tech 95%min 200g/l SL
Lambda-Cyhalothrin Tech 96%min 10% WP, 25g/l EC
Spirodiclofen Tech 98%min 250g/l SC
Spirmesifen Tech 98%min 240g/l SC
Thiamethoxam Tech 96%min, 98%min 70% WDG, 25% WDG, 70% WP
Thiacloprid Tech 95%min 40% SC, 13% SL, 56% SP
Dimethoate Tech 98%min 400g/l EC
Acephate Tech 97%min,98%min 90%SG, 75%SP
Inquiry